HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt
Pučko
Gradska knjižnica
Gradska knjižnica – Biblioteca civica
“Matija Vlačić Ilirik”


Gradska administracija / Obavijesti / Poziv na javno izlaganje o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja

Arhiva obavijesti

14.4.2017

Poziv na javno izlaganje o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja


Grad Rovinj-Rovigno je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Rovinj-Rovigno, Općina Bale-Valle, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat, Grad Vodnjan-Dignano i Općina Žminj. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Dana 5.4.2017. pokrenuta je javna rasprava, a u petak 21. travnja održati će se javno izlaganje.

Javno izlaganje o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja održati će se uz petak 21. travnja u Domu kulture, Trg M. Tita 3,sa početkom u 10.00 sati.

 

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.