HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt
Pučko
Gradska knjižnica
Gradska knjižnica – Biblioteca civica
“Matija Vlačić Ilirik”


Gradska administracija / Obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta

Arhiva obavijesti

16.3.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta


Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ROVINJ - ROVIGNO , HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2
- dostavlja se

  • Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
  • zahvat u prostoru  - uređenje geološkog parka Cava di Monfiorenzo - kamenolom Fantazija,

na katastarskim česticama k.č.br.8704/2 (dio), 8704/3, 8704/5 i 9830/3 (dio) k.o. Rovinj (Rovinj, Monfiorenzo).

  • Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.03.2017. godine u 09.00  sati, na lokaciji Grad Rovinj-Rovigno, Odsjek za izdavanje akata, III.kat, soba br.27 .
  • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  • Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

pročelnik
Ivan Begić, dipl.iur.

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.