HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt

Gradska administracija / Gradska uprava / Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata

Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata

Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata obavlja slijedeće poslove:

  • vođenje investicija građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture, kulture, sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i drugih objekata u vlasništvu grada,
  • predlaganje i usklađivanje planova za izgradnju i održavanje objekata,
  • izrade projektnih zadataka, pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje objekata,
  • vođenje poslova oko ishođenja akata za gradnju objekata sukladno zakonu,
  • prikupljanje ponuda i predlaganje najpovoljnijih natjecatelja za izradu projekata za izgradnju i održavanje objekata,
  • obavljanje drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su Upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik grada Rovinja“ broj 7/10) i drugim propisima, kao i poslove po nalogu Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Upravni odjel ima jednu unutarnju ustrojstvenu jedinicu: Odsjek za izgradnju i održavanje objekata.

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.