HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt
Pučko
Gradska knjižnica
Gradska knjižnica – Biblioteca civica
“Matija Vlačić Ilirik”


E-usluge

Središnji državni portal - središnje internetsko mjesto za jednostavan pristup svim informacijama iz javne uprave

Moja uprava

e-Građani - moderna, pojednostavljena i ubrzana komunikacija građana i javne uprave te povećana
transparentnost javnog sektora u pružanju javnih usluga

Vlada Republike Hrvatske

Tijela državne uprave – ministarstva, državni uredi, državne upravne organizacije i uredi Vlade

e-Servisi državne uprave i javnih službi
 • e-Mirovinsko - usluga kojom Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u sklopu modernizacije i preustroja, korisnicima nudi suvremen način poslovanja elektroničkim putem.
 • e-Porezna - skup elektroničkih usluga Porezne uprave koja omogućuje svim poreznim obveznicima dostavu poreznih obrazaca elektroničkim putem, pregled njihovih statusa te uvid u porezno knjigovodstvenu karticu;  e-PDV, e-PKK
 • e-Zdravstveno
 • e-Carina
 • e-Pošta
 • e-Regos – elektronička predaja R-Sm obrasca
 • e-Katastar - preglednik katastarskih podataka - služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave
 • e-Izvadak - preglednik zemljišnih knjiga - aplikacija Ministarstva pravosuđa služi za uvid u eksperimentalnu Središnju bazu podataka zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u Republici Hrvatskoj i ima informativnu i korektivnu ulogu.
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH
 • Adresari i imenici
 • Političke stranke i izbori
HITRO.HR - servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom.
Registri, evidencije, upisnici, katalozi, očevidnici i knjige

U Hrvatskoj postoji niz službenih registara, evidencija, upisnika, očevidnika i knjiga, većini njih možete pristupiti sa ovih poveznica:

Korisni linkovi
Korisni linkovi Europske unije - važna tijela EU, euro, EU fondovi, natječaji

FONDOVI EU

Popis sklopljenih ugovora u 2013. godini

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.